Impostor (2001) คนเดือดทะลุจักรวาล 2079
ไม่มีหมวดหมู่
Impostor (2001) คนเดือดทะลุจักรวาล 2079
6.2
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
PG-13
2001

Impostor (2001) คนเดือดทะลุจักรวาล 2079 ในอนาคตการแข่งขันคนต่างด้าวจะใช้หุ่นยนต์เป็นระเบิดเพื่อโจมตีโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ดังกล่าวและแสดงออกเพื่อพิสูจน์ความไร้เดียงสาของเขา