Iron Man 2 (2010) มหาประลัยคนเกราะเหล็ก 2
ไม่มีหมวดหมู่
Iron Man 2 (2010) มหาประลัยคนเกราะเหล็ก 2
7.0
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2010

เมื่อโลกนี้ตระหนักถึงตัวตนของเขาในฐานะไอรอนแมนโทนี่สตาร์กต้องต่อสู้ทั้งสุขภาพที่ทรุดโทรมของเขาและคนบ้าพยาบาทที่มีความผูกพันกับมรดกของพ่อของเขา