Iron Man 3 (2013) มหาประลัยคนเกราะเหล็ก 3
ไม่มีหมวดหมู่
Iron Man 3 (2013) มหาประลัยคนเกราะเหล็ก 3
7.2
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2013

เมื่อโลกของโทนี่สตาร์กถูกฉีกออกโดยผู้ก่อการร้ายที่น่าเกรงขามที่เรียกว่าแมนดารินเขาก็เริ่มต้นการสร้างและสร้างกรรมขึ้นมาใหม่