Troop Zero (2019) [subTH]
ไม่มีหมวดหมู่
Troop Zero (2019) [subTH]
6.1
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
7.0
2019

Troop Zero (2019) [subTH] ในชนบทปี 1977 จอร์เจียสาวในฝันที่ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตในอวกาศ เมื่อการแข่งขันเสนอโอกาสให้เธอได้รับการบันทึกลงในบันทึกทองคำของนาซ่าเธอรับสมัครกลุ่มชั่วคราวของ Birdie Scouts เพื่อสร้างมิตรภาพที่ยาวนานตลอดชีวิต