Ultras (2020) อุลตร้า
ไม่มีหมวดหมู่
Ultras (2020) อุลตร้า
5.5
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
7
2020

Ultras (2020) อุลตร้าเนเปิลส์ ที่ซานโดรโรอายุเกือบห้าสิบปีเป็นหัวหน้าของอาปาเช่กลุ่มอัลตร้าที่เขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตในสนามกีฬา: ชีวิตแห่งความรุนแรงการปะทะกันความหลงใหลและ